Coördinatie en communicatie van gebiedsgerichte projecten

Ontwikkelingen
Inspiratie
Realisatie
Uitgelicht

Diensten

Projectontwikkeling

Hoe maak je van jouw projectidee een goed en haalbaar project? En hoe krijg je dat vervolgens goed op papier of in beeld? Cabomba denkt mee, vraagt door en zorgt ervoor dat je project goed op papier of in beeld komt. Daarmee overtuig je mogelijke partners, financiers én je doelgroepen van het mooie van jouw project.

Projectcommunicatie

Communicatie over het project houdt mensen betrokken en zorgt voor draagvlak, ook na het project. Belangrijk is om goed na te denken over de doelen en doelgroepen en daar de juiste middelen bij te kiezen. Cabomba begeleidt, stelt een communicatieplan op, zorgt voor de uitvoering van het communicatieplan en zoekt daar de juiste benodigde expertise bij.

Project- en subsidieadministratie

Bij grotere projecten of programma’s is een aparte administratie nodig om alles goed aan te kunnen sturen en vast te leggen. Zeker als er subsidies voor het project zijn verleend, is het van groot belang dat die administratie goed en volgens de voorschriften is vormgegeven. Cabomba kan hierin adviseren, de administratie opzetten en/of uitvoeren.

Projectmanagement

Projectmanagement vraagt overzicht, inzicht, creativiteit en besluitvaardigheid. Afhankelijk van de omvang en aard van het project kan Cabomba alleen of met andere partners uit het netwerk zorgen voor de benodigde expertise en competenties om het project of programma tot een goed resultaat te brengen.

Procesbegeleiding

Hoe komen we tot een goede strategie voor ons gebied? Hoe vormen we een gebiedsorganisatie? Dit zijn vaak grotere processen met meerdere doelgroepen. Cabomba kan, eventueel met partners uit het netwerk, dit proces mee vormgeven en begeleiden.

Subsidieaanvragen

Subsidie aanvragen is vaak niet het leukste onderdeel van een project. Voor grotere subsidies is de procedure vaak omvangrijk en soms ook ingewikkeld. Cabomba kan zorgen voor de subsidie-aanvraag en eventueel ook voor de subsidie-administratie en de (tussentijdse) verantwoording.

en nog meer ...

Cabomba organiseert bijeenkomsten en excursies: programma opstellen, uitnodiging verzorgen, avond begeleiden, verslag leggen en communiceren via website en social media. Vanuit haar netwerk en kennis van nieuwe ontwikkelingen kan Cabomba suggesties doen voor sprekers, interessante projecten en regio’s.

Cabomba heeft ervaring met Europese projecten binnen programma’s als Interreg en LEADER/CLLD. In het kader van die projecten is veel kennis opgedaan van Europees beleid en programma’s, van ontwikkelingen in andere regio’s in Europa en zijn contacten gelegd met partners in heel Europa. Cabomba bezoekt regelmatig landelijke en internationale bijeenkomsten om die kennis en contacten actueel te houden.

Cabomba heeft een netwerk van mensen met dezelfde en juist ook hele andere expertise zoals op het gebied van communicatie, financiën, ICT. Regelmatig voert Cabomba een opdracht samen met een of meer partners uit haar netwerk uit. Dit zorgt voor de juiste combinatie van kennis en ervaring voor dat project én zorgt voor continuïteit bij langlopende opdrachten.

In twee LEADER-gebieden heeft Cabomba inmiddels veel kennis opgedaan met de regels en procedures van POP3. Cabomba wil graag kennis uitwisselen met anderen die werken binnen POP3 om zo de LEADER-projecten en -programma’s tot een goed resultaat te brengen. Ook denkt Cabomba graag mee over de vormgeving van de procedures in de volgende LEADER-periode.


Cabomba heeft onder andere gewerkt voor: